MØTE I HELSE SØR ØST RHF

Anne Aasen og Unni Aker fra HSØ RHF orienterer

Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF (HSØ RHF). Årlig innkalles alle institusjoner HSØ RHF har avtale med til samarbeidsmøte. 29. august møtte 6 institusjoner til konferanse i Helse Sør Øst sine lokaler på Hamar.

Den nye avdelingsdirektøren for Psykisk helse og rusbehandling Cecilie Skule ble presentert. I tillegg var spesialrådgiver Unni Aker og avdelingsleder Anne Aasen sentrale under konferansen.

Hver institusjon hadde en kort presentasjon om sine virksomheter med fokus på hva som er nytt det siste året. HSØ RHF informerte om nye nasjonale standarder i aktuelle temaer.
3 representanter fra Furukollen psykiatriske senter ga oss en innføring i «Bruk av ERK i tidlig intervensjon» og Capio Anoreksi Senter presenterte sitt behandlingstilbud.
Fra Fekjær møtte Tor Anders Perlestenbakken, Alf Skar og Elling Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm