NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE – Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Forsiden til ny Fekjærbok

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

I tillegg til kort historisk stoff om Fekjær, vektlegger boka å formidle brukerens stemme. Boka gir også tanker og svar på hva med Fekjær inn i framtida.

Fredag 18. november vil det være en større tilstelning under lansering av boka på selve Fekjær. Foruten representanter fra brukere, ansatte og gjester, vil statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen foreta den høytidelige lanseringen av boka.

Forfatteren selv vil fortelle om sitt arbeid med boka og det blir hilsningstaler.

Det vil komme et eget oppslag fra denne markeringen.

Boka vil være til salgs i resepsjonen på Fekjær, Joker Hedalen og Joker Finnøen Begnadalen. Biblioteket vil ha den til salg og utlån både på Bagn og i Hedalen.

Boka kan også bestilles gjennom : post@fekjaer.no. Skal boka sendes pr post kommer porto i tillegg.

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm