NY BOK OM FEKJÆR

I 2011 ble boka Fekjær – i psykiatriens tjeneste av Eldor Bråthen gitt ut.
Psykiatrien i Norge er stadig i utvikling og ikke minst er Fekjær i utvikling. Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet av den grunn i 2020 å utgi en ny bok om Fekjær.

Planen var å utgi ny bok i forbindelse med Fekjær sitt 50-årsjubileum i 20221. Pandemien la en brems også på bokprosjektet. Den nye boka vil ha utgivelse i november 2022.

Tidligere redaktør gjennom mange år i avisa Valdres og nå journalist i Fredrikstad blad, Ivar Brynhildsen, er forfatter.

Han har hatt noen måneder permisjon fra avisa for å skrive boka. Mangeårig fotograf i Aftenposten Tor Stenersen har tatt de fleste av bildene i boka.

Forrige bok inneholdt vesentlig historien og utviklingen av Fekjær fram til 2011. Den nye boka har selvsagt en kortfattet historie om Fekjærs utvikling de siste 10 årene. Imidlertid er brukerens stemme sentral i den nye boka. I tillegg vil boka inneholde føringer for Fekjær som spesialistinstitusjon inn i framtida.

Målgruppen til den nye Fekjærboka er alle som er interessert i norsk psykiatri – om det er folk som sliter tungt psykisk, pårørende, fagfolk og politikere.

Boka vil være til salgs. Nærmere kunngjøring vil komme.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm