NY FAGDAG PÅ FEKJÆR FOR ALLE ANSATTE 16. NOVEMBER

Vår erfarne spesialist i psykiatri Irina usnderviser i disosiative lidelser og grenseganger mot psykoser

Fekjær er heldige som har ansatt flere erfarne psykiatere/psykologer og annet fagpersonell med spisskompetanse. I tillegg er vi tilknyttet sterke anerkjente fagmiljøer og nettverk.

Dette gjør at Stiftelsen Fekjær klarer å følge med i den store utviklingen som i dag skjer innen psykiatrisk behandling.16. november ble ny fagdag avholdt med vedlagt tema: Fagdag psykosebehandling 16.11.23

Fekjær vektlegger å høre brukerens stemme. Da det er brukeren som kan si noe om behandlingen som gis ved Fekjær er god – «Hjelper det å motta behandling på Fekjær?»

Med stor interesse fikk vi høre en tidligere innlagt pasient fortelle om sine erfaringer fra behandlingstiden ved en av døgnenhetene.

Vår dyktige psykiater Irene underviste samme dag om psykoser. Her følger psykiater Irene og klinikksjef
Tor Anders med på undervisningen til psykiater Irina.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm