NY ORGANISERING AV DØGNENHETEN VED FEKJÆR

Etter et større tilbygg ble tatt i bruk, utvidet Fekjær i august 2021 døgnavdelingen med flere plasser og ansatte. Som et resultat av dette ble døgnavdelingen organisert i 2 enheter – Enhet 1 og Enhet 2.

Enhet 1 (tidligere med benevnelse Innegruppa) har fortsatt hovedsete på Internatet. Spesialsykepleier Vibeke Finnøen Amundsen er her ansatt som enhetsleder.

Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen utenfor Internatet

Enhet 2 (tidligere Utegruppa) har hovedsete i Svingen med et større tilbygg og Heggom. Spesialsykepleier Nina Grøv Haugom er ansatt som enhetsleder. Enhet 2 er på dagtid inndelt i 2 grupper – Svingengruppa og Utegruppa.

Enhetsleder Nina Haugom Grøv utenfor Svingen

Tor Anders Perlestenbakken er ansatt som klinikksjef for døgnenheten og poliklinikken.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Hver enhet har sitt faste personell – miljøterapeuter, psykologer/psykologspesialister og psykiatere

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm