NYE MEDARBEIDERE VED FEKJÆR

Denne gjengen ser frem til å få nye kollegaer.

Fekjær utvider og har ansatt tre nye medarbeidere ved døgnenheten.

Ragnhild G. Wangen begynte ved Fekjær 2. januar. Hun er spesialsykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid og i tillegg andre relevante tilleggsutdanninger. Hun har i alle år arbeidet innen psykiatrien ved bl.a. Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Hun har også hatt undervisningsstillinger. I tillegg til å arbeide mye klinikk, har hun innehatt ulike lederstillinger. Ragnhild vil ved Fekjær ha en viktig rolle i oppbyggingen av avdeling Svingen.

Spesialsykepleier Bent Egil Bergestuen har i vel 20 år arbeidet ved Sykehuset Innlandet, spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser. Bent Egil kjenner Fekjær, da han bl.a. var student hos oss for en del år tilbake.

Vernepleier Roy Arne Børseth har bl.a. arbeidet ved Lovisenberg Sykehus, psykiatrisk avdeling i Oslo gjennom mange år, og ved Sykehuset Innlandet, psykiatrisk avdeling Gjøvik. Roy Arne vil arbeide mest på natt ved Fekjær.

Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen!

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm