NYTT STYRE VED STIFTELSEN FEKJÆR

Styret utenfor Søre Lokalet

Stiftelsen Fekjær har fra 1. mars 2020 fått delvis nytt styre.

Styret består av:

Advokat Ståle Borgersen – leder

Tidligere fylkesmann/byrådsleder Erling Lae – nestleder

Psykiater/overlege Jørgen Brabrand – styremedlem

Professor Marit Sørensen – styremedlem

Psykiatrisk sykepleier med master i psykisk helsearbeid Birgit Rautenberg – ansattes representant

 

Styret hadde sitt første møte 4. mai på Søre Lokalet – Fekjær sitt kurs- og større møtelokale. Her var god plass for avvikling av styresamlingen i disse spesielle Covid-19- tider.

F.v: styreleder Ståle Borgersen, ansattes representant Birgit Rautenberg, styremedlem Marit Sørensen, styremedlem Jørgen Brabrandt og nestleder Erling Lae.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm