NYTT STYREMEDLEM I STYRET FOR STIFTELSEN FEKJÆR

Professor Marit Sørensen Foto: NIH

Professor Marit Sørensen har sagt ja til å bli nytt styremedlem.

Marit Sørensen er professor ved Norges Idrettshøgskole (NIH) og arbeider ved avdeling Institutt- for idrett og samfunnsvitenskap. Hun har forsket blant annet innenfor idrettspsykologi, motivasjon, fysisk aktivitet og funksjonshemning. Marit Sørensen har tidligere arbeidet i psykiatrien og spesielt med fysisk aktivitet som behandlingsform.

Fekjær har samarbeidet med Marit i ulike forsknings- og utviklingsprosjekt innen fysisk aktivitet og psykisk helse ved Fekjær og NIH. Marit har også vært en viktig døråpner for øvrige kontaktpunkter mellom Idrettshøgskolen og Fekjær. Eksempelvis NIH studenter med studiepraksis på Fekjær som del av  masteroppgave eller årsstudium innen fysisk aktivitet og helse.

Stiftelsens styre består av 5 medlemmer. I Vedtekter for stiftelsen heter det:
Styret bør samlet ha kompetanse innen psykiatri, ledelse/økonomi/juss/ helseforskning/utdanning på høyskole/universitetsnivå og politikk primært fylkesnivå eller høyere.

Marit ønskes velkommen inn i styret for Stiftelsen Fekjær!

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm