OL DAG PÅ FEKJÆR 18. FEBRUAR

Vi har vært igjennom vinter OL 2022 noe vi ønsket å markere også ved Fekjær. Det ble en super dag i nydelig sol, og selv om det var noe vind så lot ikke det stoppe noen i å delta. Pasienter og personale fra begge enhetene hadde planlagt dagen godt.

Pasienter og idrettskonsulentene hadde ordnet istand OL arena og forberedt til konkurranser i aking, hopp og snøvolleyball. Pasienter og personale fra begge enheter ble inndelt i 5 ulike lag. På forhånd hadde pasienter fra begge enhetene bidratt med å bake kake, laget pinnebrød og kakao, laget medaljer og diplomer til alle.
Lunsjen ble inntatt utendørs og grilling av pølser stod på menyen.
Smilet og latteren satt løst gjennom dagen og alle var godt fornøyd med egen innsats.
På Fekjær psykiatriske senter setter vi ressursene til pasientene i sentrum og uten tvil fikk de vist fram hvor mye som bor i dem på en slik dag. De viste engasjement, tok ansvar og eierskap for gjennomføringen av dagen.

Her er noen bildeglimt

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm