PÅSKEN PÅ FEKJÆR I EN SPESIELL TID

Fekjær følger fortløpende de tiltak og endringer som gis i dagens situasjon fra regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, kommunelege og våre oppdragsgivere. Påsken står for tur, og ved Fekjær planlegger vi så tilnærmet normal påske som mulig. Vi legger til rette for uteaktiviteter og turer i nærområde med bål og ulike uteaktiviteter.

I denne tiden forsøker vi å gjøre så mye normale, gode aktiviteter som mulig samtidig som vi forholder oss til de enhver angitte føringer fra samfunnet. Behandlingen gjennomføres innenfor rammen av «nærkontaktregler» som gjelder. Fekjær ønsker også i denne tiden å sørge for at vi «tar vare på hverandre», men innenfor de rammer og retningslinjer for nærkontakt som gjelder.

Fekjær oppfordrer til mye kontakt og dialog med sine nære pårørende, vanligvis besøk på institusjonen, permisjoner hjem og regelmessig familiesamtaler. I disse tider begrenses alt besøk ved institusjonen og vi fraråder permisjoner. Derimot oppfordrer vi alle til å ha mye kontakt, samarbeidsmøter og familiesamtaler ved de «nye» elektroniske kommunikasjonsformene.

Vi vil med dette ønske alle pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god påske – i en helt spesiell tid.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm