Samling i Helseklyngen

Fekjær er medlem av Helseklyngen. Klyngen har flere årlige nettverks- og fagsamlinger.
I vinter arrangerte Helseklyngen 2 dagers samling i Oslo for ledelsen ved medlemsbedriftene i klyngen. Ledelsen ved Valdresklinikken ble invitert som gjest.

Advokat Geir Lippestad foreleste i teamet Ideelle virksomheter – plass i det norske helsevesenet og styret som ressurs/strategisk ledelse

Advokat Geir Lippestad

 

Statssekretær Christl Kvam hadde en grundig innledning med påfølgende diskusjon i temaet arbeid og helse – et tettere samvirke.

Statssekretær Christl Kvam

 

Daglig leder i Helseklyngen, Svein Pettersen, la fram forslag til årsplan og strategiplan til for klyngen. Dette er sentrale dokumenter i utviklingsarbeidet for klyngen og medlemsbedriftene. Helseklyngen støttes av Innovasjon Norge i dette arbeidet.

I underkant av 20 personer deltok under samlingen.

For å drive og videreutvikle et behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten i Norge, stilles det stadig større krav til den enkelte helsebedrift. Medlemmene i Helseklyngen representere ulike behandlingsområder innenfor spesialisthelsetjenesten. En fellesnevner for alle helsebedriftene er bl.a:

  • Døgninstitusjoner (gjerne med poliklinikk)
  • Avtale med regionale helseforetak
  • Kunnskapsbedrifter med mange ansatte
  • Lokalisert til distrikter (utenfor byer)
  • Basis for all behandling er norske lover og forskrifter
  • Alle driver utviklingsarbeid/forskning

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm