Sau på Fekjær

Fekjærs pelssau

Viktig erfaring innen psykiatrien er at samspillet mellom mennesker og dyr er verdifullt. Flere psykiatriske sykehus har blant annet anskaffet hester og benytter stell av hestene som et instrument i behandling av noen pasienter.

Fekjær har sau. Vår erfaring er den samme. For noen pasienter er deltagelse under stell og ettersyn av sauen vinterstid verdifullt. I lammetida på våren er det ekstra interesse for å være med på fødsler, kose med lam og gi koppelam melk.

Nylig slapp vi en del av sauen vår på fjellbeite rundt setrene våre i Vassfaret. Dette er en stor dag for alle som har engasjert seg i prosessen med sauen og lamma. I tillegg setter sauen selv pris på saftig fjellgras og frihet.

Samvær med dyr – gi og få omsorg/kjærlighet, være med å ta ansvar for andre – ser vi gir selvtillit hos noen pasienter.

Dyra på fjellbeite skal ha tilsyn om sommeren og hentes tilbake fra fjellet i september. Alle disse turene gir gode opplevelser for en del av pasientene på Fekjær.

 

Fekjær har norsk pelssau – en gammel sauerase. Denne liker seg spesielt godt i fjellet og blir raskt folkekjær.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm