SAUEN VÅR ER NÅ PÅ FJELLBEITE

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på vårbeite på selve Fekjær.
Alle voksne fikk klaver med bjeller og alle lam hadde blå merker med nummer i begge ørene. Du verden hvor glade små og store var for å komme ut i det fri, springe og ikke minst spise grønt næringsrikt gress!

Det tar noe tid før gresset kommer i fjellet. 9. juni 2022 var dagen kommet da det var grønt og frodig fjellbeite på Kroksetrene – fjellsetrene til Fekjær. Traktor- og bilhengere ble fylt opp med små og store sauer for kjøring til fjells.

Men først fikk alle de voksne søyene montert GPS på sine klaver. Det er tredje året vi kan daglig følge med på hvor søye med lam oppholder seg. De voksne kjente seg tydelig igjen fra sist sommer. Du verden hvor glade de var for å komme til seters og få friheten igjen!

Sauen vår er av rasen gammel norsk pels sau. De er mørke og har oftest sorte ansikter. Denne sauen liker seg aller best i høyfjellet og gjerne blant snøflekker. Setrene ligger på 900 m.o.h. Fjellviddene ovenfor setrene ligger på mellom 1000 – ca 1300 m.o.h.

I dette høyfjellsterrenget stortrives de! Under fjøsa på setrene ligger saltsteiner og jevnlig er vi til fjells for å gi litt ekstra sauemjøl. Alle dyr trenger ettersyn.

Når den blå bytta med mjøl kommer fram, blir sauen ekstra glad.

Sauen vår blir stelt og koset mye med gjennom hele vinteren. De er derfor tamme og glad i mennesker.

Lam og voksne sauer har nå en fantastisk tid i fjellet fram til ca 1. september. Da skal sauen hjem fra fjellbeite.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm