SOMMERTREFF FOR ANSATTE VED FEKJÆR

En del av de ansatte foran Søre Lokalet

Fekjær har tradisjon for å arrangere sommertreff for ansatte i juni måned. Nylig var en del av de ansatte samlet på Søre Lokalet i det fine sommerværet.

I tillegg til god mat fikk vi her høre en av våre ansatte, Solfrid Olmhus, spille langeleik. Solfrid er en habil langeleikspiller som i tillegg til å arbeide ved Fekjær også underviser i langeleikspill ved kulturskolen i Sør-Aurdal.

Solfrid Olmhus – en flott tradisjonsformidler av langeleiken

Noen fikk overrakt en hedersbevisning – se eget oppslag.

Ikke alle ansatte kan delta ved slik sammenkomster da en del må være på jobb. Flere ansatte uttrykte glede over at vi sammen legger forholdene til rette for sosiale sammenkomster, da alle til daglig står i krevende funksjoner ved Fekjær. Vi alle har behov for å snakke om løst og fast i tillegg til å få kulturelt påfyll.

En av våre idrettskonsulenter, Christian Brenden, konsentrer seg under en konkurranse

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm