SØR-AURDAL KOMMUNE SIN POSITIVPRIS TILDELT FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

F.h: ordfører Marit Hougsrud, institusjonssjef Elling Fekjær, koordinator Anne Karin Steinsæter, psykiatrisk sykepleier Vibeke Finøen Amundssen og assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken

Til applaus fra kommunestyret i Sør-Aurdal fikk Fekjær positivprisen for 2019 under kommunestyremøte 18. juni.

Når representantene kom tilbake til Fekjær og den gledelige nyheten ble kjent, var det stor jubel blant alle ansatte. Festkaken fra kommunen sammen med god kaffe bidro til feststemning. Ordførerens tale og Ellings tale ble opplest til de ansatte.

De ansatte klappet da nyheten ble kjent, og gratulerte hverandre med hedersbevisningen. Fekjær vil igjen takke Sør-Aurdal kommune for tildelingen av Positivprisen for 2019.

En del av de ansatte på jobb 18. juni mottok nyheten om Positivprisen.

 

For ordførerens tale klikk her

For Fekjærs takketale klikk her

For oppslag på hedalen.no klikk her

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm