ST.HANS FEIRING PÅ FEKJÆR

Det gamle «Grindhuset», Fekjærtjernet og Brakastugga ligger ca 640 m.o.h. og ca 500 meter øst for selve Fekjær

Noen innlagte pasienter tok for en tid tilbake initiativ til å få en orientering med omvisning i en del av alle de gamle husa på Fekjær. Mange pasienter møtte opp og alle viste stor interesse for Fekjær sin historie.

Brakastuggua oppe ved Fekjærtjernet rakk vi ikke, men i dag ble det St. feiring der med rømmegrøt, spekemat og kaffe med kake i etterkant.

Kokkene Elise og Anna forbereder rømmegrøt, melon og annen servering til St. Hans feiringen

Elling fortalte historien til den gamle stua og området rundt. Fekjærsangen fra 1982 diktet av mor Eva ble sunget. Nærmest alle pasienter tok turen opp, viste ro og interesse og så ut til å kose seg. Noen badet i tjernet mens andre pratet og koste seg.

Noen benyttet anledningen til å bade i Fekjærtjernet

En gruppe hadde vasket stua innvendig sist uke. Nå ønsker en utvidet gruppe vaske mer. For i Brakastua kom det ønske om hyggekvelder, kveldsmatstunder og utflukter framover.

Brakastuggua er fra ca år 1700 og har mye av sitt opprinnelige inventar. Stua ble flyttet til Fekjær fra garden Braka i 1984

Det er tydelig de fleste av oss om en er gammel eller ung har behov for «røtter», tradisjoner og noe som er ekte norsk.

Utsikten er vid og storslagen mot Bruskerudfjell. Under det stupbratte fjellet ligger de gamle gardene Bruskerud, Brenna og Skimten

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm