STATSFORVALTER KNUT STORBERGET ÅPNER NYBYGGET BEKKOM 7. NOVEMBER

Bekkom i Fekjær sin spesielle arkitektur før snøen kom

For at Fekjær vil være enda bedre rustet til å møte framtida, vedtok styret ved Stiftelsen Fekjær for noen år siden å bygge et bygg i 3 etasjer. Bekkom står nå ferdig til å tas i bruk.

Bygget har fått navnet Bekkom, da her renner en fin bekk utenfor huset. Bekkom er i 3 etasjer og har mye universell utforming. Alle 3 etasjer har direkte utgang til terrenget, da Bekkom er bygget i en skråtomt.

Bekkom er bygget i typisk Fekjærstil med en del gammelt tømmer utvendig, men inne er alt nytt og moderne og i samsvar med dagens forskrifter og krav.

Bekkom i idylliske omgivelser

Selveste Statsforvalter Innlandet Knut Storberget foretar den offisielle åpningen av bygget 7. november.

Statsforvalter Knut Storberget Kilde: Wikepedia

Statsforvalteren i Innlandet er representert denne dagen med:

Knut Storberget, statsforvalter

Sigurd Tremoen, assisterende statsforvalter

Anne Kathrine Fossum, kommunal og samordningsdirektør

Karianne Stordal, kommunikasjonssjef

Lisbeth Huse, seniorrådgiver kommunikasjon

Styret ved stiftelsen Fekjær, ansatte, pasienter, gjester, håndverkere og presse vil være til stede under denne viktige dagen i Fekjær sin historie.

Arrangementet avholdes i vår nye storstue – allrommet i 3. etasje i Bekkom. Her blir det taler av Statsforvalteren, ordfører i Sør Aurdal, representanter for styret i stiftelsen og ledelsen ved Fekjær.

Det blir musikkinnslag og bevertning.

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm