STIFTELSEN FEKJÆR HAR FÅTT DELVIS NYTT STYRE

Styret for stiftelsen Fekjær består av 5 medlemmer.
I vedtektene for stiftelsen heter det:

Styret bør samlet ha kompetanse innen psykiatri,
ledelse/økonomi/juss/helseforskning/utdanning på høyskole
eller universitetsnivå og politikk på fylkesnivå eller høyere.

På grunn av sykdom og tidligere ansatt representant i styret har avsluttet sitt arbeidsforhold,
består styret nå av

Advokat Ståle Borgersen (leder)
Psykiater Jørgen Brabrand (nestleder)
Professor Marit Sørensen (styremedlem)
Tidligere ordfører i Gjøvik og Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (styremedlem)
Psyk. Sykepleier/helsesøster Åsa Katarina Lind Skogstad (ansatte representant)

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm