STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Til stede på møtet var stortingsrepresentantene Lise Selnes, Bente Aaland og Even A. Røed. Sistnevnte er fast medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite.

Fra Fekjær møtte mangeårig stortingsrepresentant og nå medlem av styret i Stiftelsen Fekjær Tore Hagebakken, tillitsvalgt/psykolog Alexsandra Tenebroso, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og institusjonssjef Elling Fekjær.

Psykolog Alexandra Tenebroso orienterer om Fekjær. Stortingsrepresentantene følger nøye med. Stortingsrepresentantene mottok også den nye Fekjærboka. Foto: Elling Fekjær

Stiftelsen Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF. Men på bakgrunn av den store innsøking av pasienter fra hele Norge til døgnbehandling, har Fekjær de siste årene utvidet antall døgnplasser. Selv om Fekjær har økt kapasiteten til 30 plasser, har stiftelsen over 50 pasienter på venteliste.

Stortingets AP-gruppe har den siste tiden gitt uttrykk for at de ser alvorlig på situasjonen, da svært mange unge med alvorlig psykiske problem trenger den behandling Stiftelsen Fekjær gir.

Stortingsrepresentantene fikk faktainformasjon om Fekjær og ble orientert om konsekvensene det medfører om ikke plassene etter Fritt behandlingsvalg blir kompensert.

Møtet var særdeles konstruktivt. Stortingsrepresentantene fremhevet den faglige kvaliteten Fekjær står for og hvor viktig det er å kompensere de tilleggsplassene som er bygd ut. Det ble fremhevet at Fekjær har og tar et stort samfunnsoppdrag for en alvorlig syk målgruppe.

Medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite Even A. Røed var klar i sin tale: «Med de lange ventelistene Fekjær har, kan vi ikke redusere de faglig gode behandlingsplassene som er ved Stiftelsen Fekjær.

 Min uttalelse er i samsvar med Hurdalsplattformen til regjeringen. Jeg ønsker sammen med andre sentrale helsepolitikere på Stortinget å avlegge Stiftelsen Fekjær et besøk.»

Stortingsrepresentantene og Fekjær avtalte å holde kontakten.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm