STORTINGSREPRESENTANT BÅRD HOKSRUD OG TV2 BESØKTE FEKJÆR

Bård Hoksrud mottok den nye Fekjærboka. Her flankert av klinikksjef Perlestenbakken og styreleder Borgersen

Stortingsrepresentant fra FRP Bård Hoksrud med følge hadde planlagt å være ca 2 timer på Fekjær. Besøket ble av 5 timers varighet! Og TV 2 ble i vel 6 timer!

Mandag 13. november 2023 ble også en stor dag i Fekjær sin historie. Bård Hoksrud ankom presist kl 13.00. Han hadde hørt mye om Fekjær og lest seg opp. Men at Fekjær er så omfattende og gir spesialistbehandling på et så avansert og høyt faglig nivå, overrasket stortingsrepresentanten.

Han viste et stort engasjement for hva han kan gjøre for Fekjær nå når Fritt behandlingsvalg avvikles. Som han sa: « Alle de 30 døgnplassene må opprettholdes og i tillegg må nybygget Bekkom tas i bruk med ytterligere spesialiserte behandlingsplasser. Jeg vil kjempe i Stortinget!»

Stortingsrepresentanten fikk blant annet se nybygget Bekkom. Her fra 3. etasje.

3 innlagte pasienter deltok under hele dagen. I tillegg til å fortelle om hvordan det er å motta behandling ved Fekjær, fikk både Bård Hoksrud og TV 2 høre om hvordan Fekjær har reddet deres liv.

Stortingsrepresentanten får ved ankomst Fekjær en grundig orientering om sentret. Journalist fra TV2 følger godt med.

Stortingsrepresentanten vil gjerne komme tilbake, med da helst sammen med flere representanter fra Stortinget og sammen fra andre partier. Dette gjort stort inntrykk på stortingsrepresentanten og på journalisten.

Styret ved Stiftelsen var representert ved styreleder Borgersen. Også representanter fra Innlandet FRP og det lokale FRP i Sør-Aurdal deltok.

Kl 08.30 mottar Fekjær telefon fra Oslo om at TV2 er på vei til Fekjær for å lage oppslag. Også journalisten viste stor interesse for Fekjær sin spesialistbehandling. I tillegg til å høre den generelle orienteringen som ble gitt, ble mye film og videoer tatt under befaringen av Fekjær.

TV2 tok seg god tid for separate  intervjuer med Stortingsrepresentanten, de 3 pasientene som ønsket å delta, psykolog Martine, klinikksjef Tor Anders og Elling.

Klatreveggen/Buldreveggen i idrettslåven vakte stor begeistring og til og med en gammel ombygd låve fra 1840! Hoksrud her sammen med leder i Sør-Aurdal FRP Line Sandli og klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken
Stortingsrepresentant Hoksrud ønsket selv å takke institusjonskokk Elise Hømanberg Åslie for nydelige snitter og kake. TV2 tok opp takketalen!
Stortingsrepresentanten og klinikksjefen har funnet den gode tonen.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm