Studiebesøk fra Homstrupgård

Assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken underviser i behandling av selvskading.

Onsdag 31. januar 2018 fikk Fekjær besøk av åtte ledere, psykologer og spesialpedagoger fra Holmstrupgård i Danmark.

Dette var som del av et tredagers studiebesøk i Norge. Foruten Fekjær besøkte de Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, og regionalt ressurssenter for vold/ traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Holmstrupgård er en behandlingsinstitusjon for ungdom med alvorlige psykiske problemer i aldersgruppen 14 til 23 år.

På Fekjær fikk de omvisning på døgnenheten, Fekjærtunet Overgangsboliger og poliklinikken. Deretter fulgte innføring i behandlingsmetodikk ved døgnenheten, viderebehandlingsmodellen Fekjærtunet, forebygging og behandling av selvskading og integrering av fysisk aktivitet i behandlingen ved Fekjær.

Delegasjonen fra Holmstrupgård hadde i forkant bedt om informasjon og kunnskap om hvordan norsk psykiatri behandler ungdom med sucidal- og selvskadingsproblematikk, og hvordan Fekjær bruker fysisk aktivitet som en viktig del i behandlingen.

Ordentlig vintervær satt ikke noen demper på stemningen.

Bakgrunn for studiebesøket var Holmstrupgård sin målsetting for å videreutvikle tilbud innen selvskading og få fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet i Danmark. Holmstrupgård er i ferd med å bygge opp en egen enhet for ungdom med alvorlig selvskading.

De besøkende fant Fekjær behandlingsmodell/filosofi meget interessant. Fekjærs inntrykk er at våre land gjensidig har godt utbytte av kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innen psykiatrisk behandling. Fekjær ble invitert til Danmark for studiebesøk, noe Fekjær ser fram til å gjennomføre.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm