STYREMØTE I STIFTELSEN FEKJÆR

Fra styremøte 6.11. Styret og ledelse. F.v. Tor Anders Perlestenbakken, Marit Sørensen, Alf Skar, Gunnar Fossholt, Birgit Rautenberg, Ståle Borgersen, Jørgen Brabrand, Bjarne Berg, Erlin Lae og Geir Lippestad. Foto: Elling Fekjær

6. november 2020 ble nytt styremøte i Stiftelsen Fekjær avholdt. På grunn av Covid-19 og med restriksjoner i forhold til avstander, ble styremøtet også denne gang avholdt på vårt kurssted Søre Lokalet.

Foruten styret og ledelsen deltok vår rådgiver advokat Geir Lippestad.

Styret er meget godt fornøyde med all den gode behandling som blir gitt ved Fekjær. Samtidig er styret klar på at Fekjær skal videre, slik at vi er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer med tanke på å gi spesialistbehandling til en ung målgruppe.

Strategisk planlegging mot år 2030 var sak også på dette møtet. Referat fra de ansattes fagdag 29. august med tema strategisk planlegging mot år 2030, var en del av grunnlaget for styrebehandlingen.

 

Styret var tilfreds med den foreløpige tilbakemelding fra Helsetilsynet Innlandet sitt tilsyn ved sentret, hvor ingen lovbrudd ble funnet og hvor Helsetilsynet konkluderer med at alle pasienter ved Fekjær både ved døgnenheten og i poliklinikken får forsvarlig helsehjelp. Når endelig rapport foreligger fra tilsynet, vil rapporten være et viktig fundament i videreutvikling av tilbudene ved Fekjær.

Fekjær har de siste årene valgt Ikomm AS som IKT driftsoperatør. Fekjær er nå i sluttfasen med forhandlinger om ny treårs avtale med Ikomm AS. Dette er en stor og viktig avtale for den daglige drift ved Fekjær. Styret ga positive tilbakemeldinger til det store arbeidet delegasjonen ved Fekjær har fremforhandlet.

Styret vil i desember avholde nytt møte elektronisk hvor temaet vil være: Forskning og fagutvikling ved Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm