STYRET VED STIFTELSEN FEKJÆR ØNSKER Å MØTE REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE

Norske lover og forskrifter fastsetter hvilke profesjoner som kan og skal være ansatt innen spesialisthelsetjenesten.
Fekjær rekrutterer godt fagfolk med riktig utdanning. Mange ulike profesjoner er ansatt ved Fekjær. Styret har ytret ønske om å møte representanter
fra de ulike profesjoner.

Under styremøtet 25. mars fikk styret høre om helsefagarbeideren/psykiatriske hjelpepleierens og enhetsleders funksjon ved sentret.

Fekjær har et stort og godt fag- og arbeidsmiljø. Noe som klart kom til uttrykk gjennom den orientering representantene for de ansatte ga. I en hektisk hverdag er det viktig at Fekjær sitt særpreg og de helst spesielle muligheter som ligger i sentret, blir tatt vare på og tatt i bruk. Fekjær har vokst mye de siste årene både i antall døgnplasser og antall ansatte.

Styret fikk høre mye om miljøterapi, organisering, hektiske dager og ikke minst hvor interessant det er å arbeide innen denne greinen av medisinen.

På bildet ser vi ansatte ved Fekjær orienterer styret: Fra venstre psykiatrisk hjelpe pleier Anne Karin Steinsæter, styremedlem Tore Hagebakken, utviklingsleder Gunnar Fossholt, styremedlemmene Marit Sørensen, Jørgen Brabrand, styreleder Ståle Borgersen, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, spesialhjelpeleier Ingunn Tufte Larsen, styremedlem Kia Skogstad og enhetsleder Nina Haugom Grøv (med ryggen til).

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm