Svingen utvides med større tilbygg

Byggemøte på Fekjær. Fra venstre vaktmester Morten Skogly, elektriker Knut Erik Mæhlingen, siv. arkitekt Jon Haug, byggeleder Svein Solumsmoen, institusjonssjef Elling Fekjær, rørlegger Asle Ivar Lie, ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, entreprenør Roy Kenneth Aaslie, snekker Mindaugas Petrosius og kontorleder Bjarne Berg

Fekjær bygger i disse dager 7 nye pasientrom, alle med bad, og universell utforming. I tillegg inneholder tilbygget heis til alle tre etasjer, møterom, grupperom, garderober for personell, teknisk rom og utvidelse av stuer og spiserom.

Fekjær er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi gir behandling til en målgruppe som har krav på individuelt tilrettelagte behandlingsopplegg. Noen trenger universell utforming av bygningsmassen. All behandling og krav til fysiske fasiliteter bygger på norske lover, forskrifter og kvalitetskrav. Fekjær har stor søkning av pasienter for behandling. For å møte morgendagen og være i forkant av utviklingen til krav om bygningsmasse, har vi besluttet å oppføre et større tilbygg til det etablerte Svingen. Ved ferdigstillelse sommeren 2019, har Svingen kapasitet til totalt 12 behandlingsplasser. Det vil være i tillegg til behandlingsplasser Fekjær har i dag.
Utbyggingen bidrar til at Fekjær kan tilby noen flere behandlingsplasser og lettere kan spesialiseres mot også andre spesialområder innen psykiatrisk behandling.
I tillegg til økt bygningsmasse vil dette kreve mer personell.

 

Svingen Fasader NV

Svingen Fasader SØ

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm