UTBEDRINGENE ETTER STORMEN/ORKANEN HAR KOMMET LANGT

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie.
Vi som opplevde denne katastrofen, vil aldri glemme denne dagen.
Stormen med orkankast over Søre Hedalen og noen andre områder i indre Østlandet gjorde store skader på skog, hus og infrastruktur. Skadene på Fekjær var omfattende. Hogstmaskiner har hogd vindfall gjennom måneder. Planting av ny skog er tatt til.

Nærmest hele taket med konstruksjon på den store Fekjærlåven – se bilde – ble revet av. Ny konstruksjon med nytt tak er på plass. Bare noe malerarbeid gjenstår.

Utbedring av tak og konstruksjon på andre hus er kommet langt. Gravemaskin med tømmerklo har forsøkt å utbedre kulturlandskap etter store rotvelter.

Utbedringen av skadene på gjerdet rundt poliklinikken gjenstår. Her ødela mange av de store furutrærne som blåste over ende stakitt og annet gjerde.

Utsikt og kulturlandskap er i dag annerledes på Fekjær og i Søre Hedalen enn for ett år siden. Bygda er mer åpen. Utsikten til fjellene er bedre. Nå ser vi hus og garder som tidligere lå i skogen.

Der hvor det i Hedalen var frodig grønn skog, er i dag gjerne store områder med brune hogstflater eller fortsatt tørr skog med rotvelter som ligger flatt nede.

Fekjær har vært i full drift i hele perioden. Dette takket være gode håndverkere, entreprenører og et dyktig personell.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm