UTSTILLINGEN PSYK BLE OFFENSIELT ÅPNET AV FYLKESORDFØRER I INNLANDET EVEN ALEKSANDER HAGEN

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen holder åpningstalen

I strålende sol og med fullsatt sal ble utstillingen PSYK åpnet 29. september på Søre Lokalet, Fekjær sine kurs- og konferanselokaler.

Fylkesordfører Hagen foretok den offisielle åpning av utstillingen og ordfører Hougsrud holdt hilsningstale fra Sør-Aurdal kommune. De tre billedkunstnere Mjelde, Hareide Andersen og Johansen presenterte sin billedkunst.

Henning Andersen fremførte vakre musikalske innslag på sin Hardingfele – musikk fra Hedalen og Jotunheimen.

Utstillingen PSYK vil være åpen for publikum onsdag til lørdag fram til 14. oktober mellom kl 13 og 17.

Gå gjerne inn på hedalen.no og se oppslaget 30.09.22. Her finner du en fyldig reportasje fra åpningen. Du kan også her høre åpningstalen til fylkesordføreren.

Søre lokalet
Billedkunstnerne er snart ferdig med forberedelsene
En del av forsamlingen
Ordfører Marit Hougsrud holder hilsningstale
Henning Andersen fremfører en gammel brudemarsj fra Hedalen
Billedkunstner Nils K. Johansen presenterer sin utstilling
Martine Byrkjeland Mjelde presenterer sin utstilling
Geir Hareide Andersen presenterer sin utstilling
Fra venstre Nils K. Johansen, Marit Hougsrud, Martine Byrkjeland Mjelde, Geir Hareide Andersen, Even Aleksander Hagen og Elling Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm