KUNSTUTSTILLINGEN PSYK TIL HEDALEN

Velkommen til åpningen av kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet, Hedalsvegen 1543, Hedalen torsdag 29. september kl 13.00

Program

Åpning av utstillingen ved fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune Even Aleksander Hagen

Hilsen ved ordfører i Sør-Aurdal kommune Marit Hougsrud

Musikk ved Henning Andersen

Presentasjon av utstillingen ved kunstnere Geir Hareide Andersen, Martine Byrkjeland Mjelde og Nils K. Johansen

Enkel servering

Gratis inngang

Utstillingen PSYK er åpen for publikum kl 13.00 til 17.00 hver onsdag t.o.m. lørdag i perioden 29. september til 14. oktober.

Velkommen til utstillingen PSYK!

Arrangør: Fekjær psykiatriske senter i samarbeid med PSYK-Kunst.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm