Verdensdagen for psykisk helse

Fekjær har gjennom mange år hatt et konstruktivt samarbeid med Norges Idrettshøgskole.

10. oktober, på verdensdagen for psykisk helse, la professor Marit Sørensen fram forskningsresultat fra et større forskningsprosjekt Idrettshøgskolen har gjennomført gjennom flere år. Fekjær var en del av prosjektet. Resultatene viser tydelig at fysisk aktivitet har en behandlende effekt for psykiske sykdommer. Fekjær vil bruke funnene i forskningsprosjektet aktivt for å videreutvikle fysisk aktivitet som behandlingsform ved Fekjær.

Professor Marit Sørensen

Magnus Sandvik Mangrud skrev sin masteroppgave med fokus på den fysiske aktiviteten som drives ved Fekjær som en del av behandlingen for de fleste pasienter. Masterutdanningen ble gjennomført ved Norges Idrettshøgskole. Masteroppgaven ble gjennomført som en kvalitativ undersøkelse av psykiatriske pasienters oppfatninger og opplevelser om fysisk aktivitet og helse i psykisk helsevern. Mangrud fikk særdeles god kritikk for sin masteroppgave. Funn og vurderinger i hans masteroppgave er viktige betraktninger Fekjær vil bruke i sitt FoU arbeid.
Både pasienter og personell var tilstede på Søre lokalet under presentasjonene. Begge foredragene ble godt mottatt av både pasienter og personell.

Master i idrettsmedisin og miljøterapeut Magnus Sandvik Mangrud

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm